Sākums > NVO fonds 2021 > Alūksnes NVO atbalsta centrs – rosīgām kopienām[..]

sif-jauns-kras


Alūksnes NVO atbalsta centrs – rosīgām kopienām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2021

Meklēt projektus

Projekta mērķi - nodrošināt Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centra darbību ilgtermiņā, tajā skaitā Alūksnes novada Sabiedrības centra pieejamību un efektīvu darbību, tādējādi stiprinot pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību;
- nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību un izglītības pasākumus Alūksne, Apes, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Smiltenes, Gulbenes novadu NVO, neformālo iedzīvotāju grupu pārstāvjiem un citiem interesentiem;
- veicināt Alūksne, Apes, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Smiltenes, Gulbenes novadu iedzīvotāju izpratni par kopienu attīstības nozīmi un iespējām.

Projekta laikā paredzēts:
- nodrošināt biedrības "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" darbību, tajā skaitā Alūksnes novada Sabiedrības centra darbības koordinēšanu un pieejamības nodrošināšanu NVO un neformālām iedzīvotāju grupām;
- sniegt kvalitatīvu informatīvu un izglītojošu atbalstu 8 novadu NVO pārstāvjiem, pašvaldību pārstāvjiem un citiem interesentiem;
- veicināt 8 novadu iedzīvotāju izpratni par kopienu attīstības nozīmi un iespējām. Plānotā mērķauditorija sasniegs vismaz 445 cilvēkus – dažādu NVO un neformālo iedzīvotāju grupu biedrus, brīvprātīgos, darbiniekus, pašvaldību iestāžu pārstāvjus un skolēnus, kuri saņems konsultācijas, piedalīsies semināros un mācību cikla par kopienas attīstību nodarbībās, NVO darba ēnošanas pasākumā, mācību vizītē, konferencē, pasākumos "Brīvbode", nodarbībās skolēniem par pilsonisko līdzdalību un brīvprātīgo darbu, kā arī apmeklējot Alūksnes novada Sabiedrības centru.

Piešķirtais finansējums: 20 525,28 EUR / 14 425.25 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MAC/008
Projekta īstenotājs: Biedrība “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Īstenošanas vieta: Alūksnes, Apes, Baltinavas, Balvu, Gulbenes, Rugāju, Smiltenes, Viļakas novadi
Īstenošanas ilgums: 01.01.2020.- 31.10.2020.