Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Ar līdzdalību pret vardarbību!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis - paaugstināt vardarbībā cietušo interešu aizstāvību veicinot 6 NVO profesionālo kapacitāti līdzdalībai lēmumu pieņemšanā pašvaldību līmenī.

Latvijas Bērnu fonds (LBF) ir labdarības NVO, kas jau kopš 1989.gada rūpējas par to bērnu labklājību Latvijā, kas nonākuši grūtībās vai krīzes situācijās. LBF ir viena no pirmajām organizācijām, kas kopš 1990to gadu beigām aktīvi darbojas vardarbībā cietušo bērnu atveseļošanā. Vardarbība pret bērniem kvalitatīvi atšķiras no citiem vardarbības gadījumiem – cietušajiem ir mazāk iespēju no tās izvairīties, apzināties notiekošā būtību.

Labklājības ministrijas Informatīvajā ziņojumā par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē gadījumiem, to izplatību un dinamiku 2016. gadā (2018) secināts, ka Latvijas situāciju vairāku gadu garumā nemainīgi raksturo visai augsta (virs vidējiem ES rādītājiem) vardarbības ģimenē izplatība un augsta tolerance pret vardarbību ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī speciālistu vidū. Saņemt palīdzību traucē ne tikai sabiedrības attieksme, bet arī informācijas trūkums par atbalsta pakalpojumiem – tikai puse iedzīvotāju zina par atbalsta dienestu piedāvātajām iespējām. Nepietiekamas ir arī cietušo zināšanas par iespējām savu interešu pārstāvībā.

Tādēļ projekts ar kompleksu pasākumu kopumu vērsts uz cietušo interešu pārstāvības un līdzdalības palielināšanu gan pašu cietušo, NVO speciālistu un pašvaldību dienestu līmenī.

Projekta aktivitātes (speciālistu apmācības, darbs ar cietušajām ģimenēm specializēto nometņu ietvaros, reģionālās tikšanās ar pašvaldību dienestu pārstāvjiem, cietušo ģimeņu un pašvaldību dienestu vajadzību, problēmu savstarpējā sadarbībā izpēte u.c.) 01.04. - 30.10.2020. norisināsies visos reģionos un aptvers dalībniekus no visas Latvijas.

предоставил финансирование: 38 471,15 EUR / 27 037.68 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MAC/016
Исполнитель проекта: Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds” (LBF)
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 01.01.2020.- 31.10.2020.