Sākums > NVO fonds 2021 > Kompleksi pasākumi Zemgales reģiona iedzīvotāju pi[..]

sif-jauns-kras


Kompleksi pasākumi Zemgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2021

Meklēt projektus

Projekta mērķis - pilsoniskās līdzdalības veicināšana Zemgales reģionā caur iedzīvotāju izglītošanu, prasmju attīstību, sadarbības veicināšanu, atbalsta sniegšanu un interešu pārstāvēšanu iedzīvotāju uzticēšanas paaugstināšanai.

Projekta aktivitātes ir vērstas uz Zemgales NVO Centra ikdienas darbības nodrošināšanu un atsevišķu iniciatīvu realizēšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības Zemgales reģionā.

Zemgales NVO Centra darbības atbalsta aktivitātes ietvaros tiks nodrošinātas:
- konsultācijas;
- informatīvie pakalpojumi;
- Zemgales plānošanas reģiona NVO interešu pārstāvniecība;
- interneta resursu attīstība Zemgales NVO sektorā – ārējo sakaru pilnveide;
- Zemgales NVO Centra darbības izvērtēšana un izmaiņu veicināšana atbilstoši biedrības stratēģijas plānam.

Projekta ietvaros tika organizētas arī vairākas iniciatīvas pilsoniskās sabiedrības attīstībai, sabiedrības izglītošanai, kā arī savstarpējas sadarbības veicināšanai:
- pilsonisko aktīvistu treniņnometne;
- darbnīcas pilsonisko prasmju attīstībai;
- simulācijas spēle jauniešiem lēmumu pieņemšanas izspēlei;
- pilsoniskā akcija ,,Mūsu stāsts nākotnei''.

Rezultātā tiks stiprināta Zemgales reģiona iedzīvotāju, t.sk. jauniešu pilsoniskā līdzdalība, veicināta sadarbība un pozitīvi ietekmēta Zemgales NVO darbības kapacitāte.

Piešķirtais finansējums: 38 856,17 EUR / 27 308.27 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MAC/032
Projekta īstenotājs: Biedrība “Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Īstenošanas vieta: Zemgales reģions
Īstenošanas ilgums: 01.01.2020.- 31.10.2020.