Sākums > NVO fonds 2021 > Latvijas Permakultūras biedrības darbības atbalsts[..]

sif-jauns-kras


Latvijas Permakultūras biedrības darbības atbalsts ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšanai Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2021

Meklēt projektus

Projekta mērķis - veicināt sabiedrības iesaistīšanos cilvēktiesību stāvokļa uzlabošanā Latvijā tīras vides un veselīgas pārtikas pieejamības jomā. Palielināt biedrības aktīvo biedru skaitu, virzot biedru aktivitāti uz sabiedrības iesaistīšanu pārtikas politikas veidošanā Latvijā.

Ar projektu "Latvijas Permakultūras biedrības darbības atbalsts ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšanai Latvijā" biedrība palielinās savu biedru aktivitāti un veicinās sabiedrības iesaistīšanos tādu visai sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā kā no pesticīdiem tīras vides un lokālas veselīgas pārtikas pieejamība ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Lauksaimniecības intensificēšanās pēdējos gados ir krasi pasliktinājusi stāvokli šajās jomās Latvijā līdz pat tiešam veselības pasliktinājumam lauku iedzīvotājiem intensīvās lauksaimniecības teritoriju piegulošajos ciemos/viensētās. Biedrības aktivitātes gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, apvienojoties ar līdzīgi domājošām organizācijām ir vērstas uz situācijas uzlabošanu vides un pārtikas piesārņojuma samazināšanā.

Projekta mērķa grupa ir biedrības biedri, kuru aktīvākā darbība inicializēs attieksmes maiņu dažādās lauku iedzīvotāju grupās, aktīvos pilsētu iedzīvotājos. Veidojot aktīvu kampaņu seno šķirņu saglabāšanai un kulināro īpašību popularizēšanai, tiks veicināta patērētāju uzvedības maiņa – ne vien izvēlies vietējo, bet arī bioloģisko, no savām sēklām audzēto pārtiku.

Piešķirtais finansējums: 16 950,61 EUR / 11 912.96 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MAC/064
Projekta īstenotājs: Biedrība “Latvijas Permakultūras biedrība”
Īstenošanas vieta: Latgales, Kurzemes, Zemgale, Vidzemes, Rīgas plānošanas reģioni
Īstenošanas ilgums: 01.02.2020.- 31.10.2020.