Home > News > News archive > News > Apstiprināti 40 projekti programmā "Reģionālo[..]

Apstiprināti 40 projekti programmā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma"

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

apvienots

Apstiprināti 40 projekti programmā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma"

Sabiedrības integrācijas fonda padome piektdien, 8.maijā, apstiprināja 40 projektu pieteikumus programmā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma".

APSTIPRINĀTO PROJEKTU SARAKSTS

Mediju atbalsta fonda programma "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma", noslēdz šī gada Mediju atbalsta fonda kopējo konkursu. Programmā apstiprināti 40 no 45 saņemtajiem projektu pieteikumiem:

  •  4 reģionālie un vietējie audiālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi;
  • 4 reģionālie un vietējie audiovizuālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi;
  • 24 reģionālie un vietējie preses izdevumi;
  • 8 projekti kategorijā "Latgales plānošanas reģiona sabiedriski politisko, sociālekonomisko un kultūras procesu analīze".

Kategorijā "Latgales plānošanas reģiona sabiedriski politisko, sociālekonomisko un kultūras procesu analīze" bija vērojam sīva konkurence, jo pieprasītais finansējums 2 reizes pārsniedza kategorijā paredzēto finansējumu.

Programmas ietvaros tiek atbalstīta un stiprināta mediju telpa reģionālā līmenī, veicinot mediju atbildību un kvalitatīva satura izveidi, kas saliedē sabiedrību un stiprina arī Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kā arī kritisko domāšanu.