Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Diasporas notikumu multimediāla atspoguļošana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir stiprināt latvisko kultūrtelpu, nodrošinot Latvijas diasporā notiekošo pasākumu atspoguļošanu medijos, par tiem sagatavojot kvalitatīvus multimediālus informācijas materiālus. Tas veicinās ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu valstisko apziņu, palīdzes saglabāt saikni ar Latviju un tās kultūru, kā arī nodrošināt sajūtu, ka neatkarīgi no mītnes zemes, katrai latvietību veicinošai aktivitātei ir nozīme un katrs no diasporas pārstāvjiem ir daļa no Latvijas.

Projekta uzdevums ir no vismaz 60 interesantākajiem notikumiem latviešu kopienās ārpus Latvijas apzināt, ievākt, sagatavot un publicēt dažādus multimediālus materiālus gan atsevišķās publikācijās, gan tos apkopojot vienotos TV ziņu video sižetos.

Piešķirtais finansējums: 9 991,82 EUR / 7 022.29 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/MA/053/03
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latviesi.com" / www.latviesi.com
Īstenošanas ilgums: 01.05.2020. - 31.01.2021.