Print |

Home > MAF nacionālie konkursi 2021 > Mazākumtautības

sif-jauns-kras


Mazākumtautības

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021

Search projects

Aptuveni 38% Latvijas iedzīvotāju ir mazākumtautību pārstāvji, absolūtos skaitļos var teikt, ka šobrīd Latvijā dzīvo gandrīz 700 000 mazākumtautību pārstāvju. Latvijā pastāvīgi uzturas vairāk nekā 150 tautību pārstāvji, lielāko īpatsvaru veido krievi, baltkrievi, ukraiņi, poļi, lietuvieši un ebreji. Mazākumtautībām ir neatņemama loma Latvijas kultūrā, dažādo tautību pārstāvji sniedz savas etniskās unikalitātes pienesumu veicinot Latvijas sabiedrības kopējo labumu, tādēļ svarīgi nodrošināt, lai mazākumtautību pārstāji justos piederīgi Latvijas valstij un identificētos kā tās sabiedrības neatņemama daļa.

Projekts "Mazākumtautības" piedāvā iknedēļas tikšanās ar dažādu nacionālo minoritāšu pārstāvjiem, cilvēkiem, kuri uztver Latviju kā savas mājas, jūtas piederīgi Latvijas kultūrai, valodai un sabiedrībai kopumā. Intervijās ar Latvijā dzīvojošiem krievu, ukraiņu, ebreji, romu, vāciešu, igauņu un citu etnisko grupu pārstāvjiem, atklāsim viņu pieredzi integrācijas procesā, centīsimies atklāt pozitīvās pieredzes nosacījumus, to, kas ir veicinājis integrāciju, kas ļāvis justies piederīgiem, attiecīgi dodot ieteikumus un meklējot risinājumus kā mazākumtautību pārstāvjiem pilnvērtīgi iekļauties Latvijas sabiedrībā. Vienlaicīgi, klausītājiem arī būs iespēja izvērtēt un saprast savas individuālās iespējas kā palīdzēt vai atbalstīt mazākumtautību pārstāvjus integrācijas procesā.

Raidījumu vadītāji ar mērķi stiprināt valstiskuma apziņu un piederības sajūtu Latvijai diskutē ar pieaicinātajiem viesiem un auditoriju par mazākumtautībām, to lomu Latvijas sabiedrībā veidojot sabiedriski nozīmīgu saturu un stiprinot nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā.

Amount of Grant Awarded: 45 708,11 EUR / 32 123.84 LVL;
Project number: 2020.LV/MA/008/07
Project Promoter: SIA "RNR LTD" / Mix Fm; Mixnews.lv
Duration of the project: 01.05.2020. - 31.01.2021.
 


Date of printing: 16.06.21