Начало > MAF nacionālie konkursi 2021 > No svešā par savējo – Mūsējie III

sif-jauns-kras


No svešā par savējo – Mūsējie III

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis ir veidot sabiedriski nozīmīgu un kvalitatīvu satura/interviju sēriju "No svešā par savējo – Mūsējie III" par pozitīviem integrācijas piemēriem Latvijas sabiedrībā un popularizēt tos, lai veicinātu kopējo mazākumtautību integrēšanos Latvijas sabiedrībā. Mērķis ir stiprināt valstiskuma apziņu un piederības sajūtu Latvijai. Projekta mērķa grupa ir sabiedrībā kopumā (sievietes un vīrieši vecumā no 25 līdz 75 gadiem), tostarp mazākumtautību pārstāvji. Projekts "No svešā par savējo – Mūsējie III" ir 2017. un 2019. gadā realizēto mērķprogrammu "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" projektu "Mūsējie – viņi iedvesmo citus!" un "Mūsējie – Viņi iedvesmo citus II" turpinājums.

предоставил финансирование: 14 817,56 EUR / 10 413.84 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/MA/058/08
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI" / Kas Jauns avīze, 9vīri, Patiesā dzīve, Jauns.lv
Период проетка: 01.08.2020. - 31.10.2020.