sif-jauns-kras


Piedzīvojumu x virpulī

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis – uzlabot sociāli mazaizsargātāko ģimeņu situāciju, sniegt iespējas bērniem un jauniešiem, kuriem ir ierobežotas iespējas ģimenē, interesanti un saturīgi pavadīt brīvo laiku, izbaudot saistošu programmu, ar kuras palīdzību bērni apgūs jaunas sociālās iemaņas un prasmes, paplašinās redzesloku un zināšanas par aktīva un veselīga dzīvesveida nozīmi ikdienā. Projekta ietvaros plānota aktīvās atpūtas dienas nometne (Valmiera, Vidzemes Olimpiskais centrs).

Projekta mērķa grupa: 30 bērni vecumā no 9 līdz 16 gadiem no ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi (riska ģimenes), kuri dzīvo audžuģimenēs, pie aizbildņiem, no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bērni, ar kuriem tiek veikts sociālās uzvedības korekcijas darbs.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 6911,01 EUR / 4 857.09 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/ĢDP/16
Projekta īstenotājs: Nodibinājums “Valmieras sporta klubs”
Īstenošanas vieta: Valmieras pilsētas pašvaldība, Vidzeme

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli