Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020 > Vasaras nometne bērniem “Veselā miesā – vesels gar[..]

sif-jauns-kras


Vasaras nometne bērniem “Veselā miesā – vesels gars”

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Search projects

Description

Projekta mērķis ir noorganizēt vasaras nometni bērniem, tādejādi motivējot bērnus un jauniešus veidot draudzīgu vidi sev apkārt un sekmēt pozitīvu attieksmi sabiedrībā.

Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes:
1) noorganizēta vasaras nometne "Veselā miesā – vesels gars" 25 bērniem. Nometnes galvenās aktivitātes tiks vērstas uz veselīgu dzīvesveidu, izglītojošām, sportiskām nodarbībām un radošām aktivitātēm. Nometnes galvenais uzsvars tiks likts uz veselīgu un harmonisku dzīvesveidu, izmantojot bērnu jogas nodarbības, fiziskās aktivitātes, radošas un intelektuālas spēles, aktivitātes, kā arī nodrošināt bērniem interesantu atpūtu no ikdienas un mācībām.
2) ievietota publikācija Riebiņu novada ikmēneša bezmaksas laikrakstā "Riebiņu novada ziņas" un pašvaldības mājas lapā www.riebini.lv. Informāciju par projekta uzsākšanu, ieviešanas gaitu un projekta ieviešanas beigām, tiks publicēta bezmaksas ikmēneša novada avīzē "Riebiņu novada ziņas". Informācijas pieejamība tiks nodrošināta Riebiņu novada mājas lapā www.riebini.lv. Tiks publicēta informāciju par projekta gaitu un aktivitātēm sociālajos tīklos, tiks pievienots tēmturis #SIF_vietagimenei.

Projekta tiešā mērķgrupa būs 25 Riebiņu novada bērni un jaunieši vecumā no 10 – 14 gadiem. Netiešā mērķgrupa – viņu ģimenes, skolas biedri un draugi.

Information

Amount of Grant Awarded: 4950,00 EUR / 3 478.88 LVL;
Project number: 2020.LV/ĢDP/17
Project Promoter: Riebiņu novada dome
Place of implementation: Riebiņu novads, Latgale
Duration of the project: 01.07.2020.-30.09.2020.

Documents

Documents