Home > Ģimenei draudzīgākā pašvaldība > Bērnu nometne “STEM piedzīvojums Vindā”

sif-jauns-kras


Bērnu nometne “STEM piedzīvojums Vindā”

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Search projects

Projekta mērķis ir veicināt dalībnieku personības izaugsmi caur saturīgu laika pavadīšanu un aktīvu atpūtu, izmantojot pieredzes izglītības metodes, kā arī apgūt robotikas un inženierbūves pamatus, vienlaikus radot interesi par eksaktajām zinātnēm.

Projekta ietvaros tiks organizēta izglītojoša nometne, kurā tiks aicināti piedalīties Valmieras skolu skolēni ar vai bez priekšzināšanām robotikā.
Projekta mērķa grupa ir 30 skolēni vecumā no 11 līdz 12 gadiem jeb 4. un 5. klašu audzēkņi, netiešā mērķgrupa – šo audzēkņu vecāki un ģimeņu locekļi.

Šajā nometnē dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar tehniskās jaunrades iespējām Iestādes un citās Valmieras esošās organizācijās. Nometne sniegs skolēniem iespēju iepazīties ar dažādām tehnoloģiju nozarēm, kas nometnei piešķir karjeras izglītības nozīmi.

Uzdevumi:
1. Iepazīstināt nometnes dalībniekus ar tehniskās jaunrades jomu un attīstīt tehniskās prasmes, darbojoties komandās Iestādes darbnīcās.
2. Uzbūvēt un programmēt LEGO robotu tā, lai tas autonomi varētu izpildīt dažādus uzdevumus.
3. Apgūt stratēģiskās plānošanas prasmes un to pielietošanu praksē, darbojoties pie sumo robotu programmām un citām robotikas disciplīnām.
4. Attīstīt katra nometnes dalībnieka karjeras vadības prasmes, iepazīstot PIKC "Valmieras tehnikums" un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu.
5. Nodrošināt aktīvo atpūtu un saliedēšanās aktivitātes nometnes dalībniekiem - sporta spēles, komandu aktivitātes un lāzertags. Sociālo prasmju apguve un nostiprināšana.
6. Iepazīstināt nometnes dalībnieku ģimenes ar STEM jomas prasmju attīstīšanas iespējām Valmierā, īstenojot kopīgas aktivitātes nometnes laikā.

Nometnes laikā arī dalībnieku vecākiem tiks piedāvāts ieskatīties un novērtēt izdarīto, kā arī tiks piedāvāts vecākiem pašiem izmēģināt, piem., robotu programmēšanu, izbraukt automodelisma trasi, u.tml. Tā būs iespēja vecākiem un ģimenes locekļiem kopā ar bērniem kopīgi pavadīt kvalitatīvu laiku un atklāt jaunas prasmes, kā arī iepazīt robotikas nodarbību saturu un aktualitāti mūsdienās.

Amount of Grant Awarded: 5443,09 EUR / 3 825.43 LVL;
Project number: 2020.LV/ĢDP/36
Project Promoter: Biedrība “FIRST LEGO League Latvia”
Place of implementation: Valmiera, Vidzeme
Duration of the project: 01.09.2020.-23.10.2020.