sif-jauns-kras


Ģimeņu dialogi

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis veicināt ģimenisko vērtību un ģimeņu saikņu stiprināšana Engures pagasts.

Projekta mērķa grupa 120 Engures novada ģimeņu locekļi.

Projekta ietvaros paredzēts pasākums "Ģimeņu dialogi" notiks 2020. gada septembrī, kādā no sestdienām Apšuciema kultūras centrā.
Pasākuma mērķis ir veicināt ģimenes vērtības apzināšanos, godināt zvejniekciemu dzimtas un veicināt ģimeņu saliedētību piekrastē, atjaunojot senu tradīciju Engurē.

Pasākumā ģimenes viktorīnas formātā izzinās savas saknes – pagasta, ciema un iedzīvotāju, tādējādi stiprinot savu piederību un identitāti kā stipras zvejniekciemu dzimtas, sajust tādas cilvēciskas vērtības kā ģimene un mīlestība. Pasākuma pamata ideja ir aizgūta no 1981.gadā dibinātā interešu kluba "Ģimenes dialogi". Šoreiz piedalīsies tās ģimenes, kas jau tradicionāli ir piedalījušās šajos pasākumos. Pasākuma vadīs kāds no engurnieku iemīļotiem aktieriem vai radošām personībām, kas organizēs dažādus ar humoru saistītus jautājumus, kā arī pasākuma noslēgumā būs muzikāls priekšnesums. Pasākumā būs vairākas aktivitāšu zonas ar radošo darbnīcu, uzdevumiem bērniem un pieaugušajiem, akcentējot arī piederību piekrastei. Piemēram, kā sasiet stipru jūrnieka mezglu – tikpat stipru kā ģimenes saites!

Piešķirtais finansējums: 1500,00 EUR / 1 054.21 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/ĢDP/24
Projekta īstenotājs: Engures pagasta pārvalde
Īstenošanas vieta: Engures pagasts, Rīgas reģions
Īstenošanas ilgums: 03.08.2020.-30.09.2020.