Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Kopienas interešu aizstāvība

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti līdzdalības, senioru iespējas pilsoniskās sabiedrības veidošanā, stiprinot organizācijas kapacitāti.

Projekta mērķa grupa ir personas ar īpašām vajadzībām, dažādu jomu NVO, Jauniešu ideju laboratorijas jaunieši – brīvprātīgie.

Projekta galvenās aktivitātes: nodrošināt projekta publicitāti; organizēt NVO koalīcijas sēdes, veicinot NVO sadarbību; sabiedrības (t.sk. jauniešu) brīvprātīgā darba un labdarības aktivitāšu nodrošināšana – ar mērķi veicināt sabiedrības uzskatu maiņu par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem; organizēt pieredzes apmaiņas pasākumu.

Plānotie rezultāti:
- atbalsta nodrošināšana Fonda pamatdarbībai sekmēs organizācijas turpmāku attīstību savas mērķa grupas labā;
- nodrošināta sabiedrības interešu aizstāvība konkrēto NVO pamatdarbības jomā;
- NVO koalīcijas sadarbības stiprināšana starp Valmieras un Vidzemes NVO;
- pieredzes apmaiņas pasākums sekmēs labās prakses pārņemšanu no kaimiņu reģioniem par sociāliem pakalpojumiem Jelgavā un sociālā uzņēmuma Paņevežā attīstību;
- veicināta brīvprātīgā darba attīstība, nodrošinot brīvprātīgos organizācijas pamatdarbības nodrošināšanai, ieguldījums ilgtermiņā Fonda darbības stiprināšanā.

предоставил финансирование: 6 995,35 EUR / 4 916.36 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/044/18
Исполнитель проекта: Nodibinājums “Fonds “Iespēju tilts””
Место реализации: Valmiera, Jelgava, Paņeveža (Lietuva)
Период проетка: 01.03.2020.-31.10.2020.