Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Drosme uzdrīkstēties!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis - aizstāvēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos. Sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām, tādejādi stiprinot savu kapacitāti un nodrošinot savas mērķa grupas vajadzības.

Projekta mērķa grupas - bērni un jaunieši ar invaliditāti - kustību traucējumiem; ģimenes, kas audzina bērnus jauniešus ar invaliditāti- kustību traucējumiem; nevalstiskās organizācijas (sadarbības partneri).

Projekta ietvaros tiks nodrošināta mērķa grupas interešu aizstāvība un līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos, sabiedrības izpratnes veidošana, sadarbība ar citām NVO, kultūras iniciatīvas, informācijas un publicitātes pasākumi.
Plānotie projekta rezultāti – būtiski uzlabota esošā situācija un ievērotas mērķauditorijas cilvēktiesības – veicināta līdzdalības demokrātija, aizstāvēti labas pārvaldības principi, ierobežota uz invaliditāti vērsta diskriminācija un vardarbība, ieviesta ES direktīva pilnvērtīga atbalsta nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti.

предоставил финансирование: 6 998,44 EUR / 4 918.53 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/006/24
Исполнитель проекта: Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.03.2020.-31.10.2020.