Sākums > NVO fonds 2020 > Par stabilāku rītdienu!

sif-jauns-kras


Par stabilāku rītdienu!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības prasmes un sniegt iespējas iesaistīties sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, attīstot biedrības izaugsmi un stiprinot Latvijas CF biedrības ilgtspēju.

Projekta mērķa grupas - biedrības biedri; sabiedrības pārstāvji; Eiropas, Latvijas valsts un pašvaldību iestādes/institūcijas.

Projekta aktivitātes vērstas divos virzienos: nodrošināt līdzšinējās biedrības darbības turpināšanu medicīnisko, juridisko u.c. izglītības jautājumu risināšanā un sekmēt mūsdienīga sadarbības mehānisma attīstīšanu, mudinot biedrības biedrus piedalīties aktivitātēs kopā ar līdzīgām organizācijām un iegūt prasmes aizstāvēt savas pilsoniskās tiesības.

Projekta aktivitātes notiks Rīgā un Viesītes novadā, to laikā plānots organizēt saviem un citu NVO sadarbības partneru biedriem 2 seminārus, iesaistot dažādu organizāciju un profesiju pārstāvjus; piedalīties dažādās 8 valsts iestāžu organizētās sabiedriskās apspriešanās, komisijās un citās sanāksmēs; nodrošināt 40 konsultācijas, iesniegt 3 ierosinājumus.

Piešķirtais finansējums: 7 000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/052/27
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība"
Īstenošanas vieta: Rīga, Viesītes novads, Jēkabpils pilsēta
Īstenošanas ilgums: 01.01.2020.-31.10.2020.