Home > NVO fonds 2020 > LHB vakar, šodien, rīt

sif-jauns-kras


LHB vakar, šodien, rīt

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2020

Search projects

Projekta mērķis ir stiprināt cilvēku ar asins recēšanas traucējumiem interešu aizstāvību.

Projekts mērķa grupas: cilvēki ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem, viņu tuvinieki, veselības aprūpes speciālisti.

Projekta ietvaros tiks īstenota interešu aizstāvība, nodrošinot LHB līdzdalību valsts un Eiropas pārvaldes institūcijās, konsultatīvajās padomēs, darba grupās ar aktīvu un rezultatīvu klātbūtni politiku plānošanā; veikts pētījums par asins recēšanas traucējumu ārstēšanu Latvijā; daļēji apmaksāti izdevumi par piedalīšanos Pasaules Hemofilijas kongresā, lai nestu Latvijas vārdu pasaulē un apgūtu jaunākās zināšanas ārstēšanā un aprūpē.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks papildināts biedrības ikdienas darbu klāsts un dažādots finansējums, veicinot uz pierādījumiem balstītu interešu pārstāvību Latvijā un ārzemēs, kas līdz šim veikts kā brīvprātīgais darbs.

Amount of Grant Awarded: 6743,46 EUR / 4 739.33 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MIC/047/43
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Hemofilijas biedrība"
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.05.2020.-31.10.2020.