Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Rakstu cikls "Dienas tēma"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Meklēt projektus

SIA "Kurzemes Vārds" īstenotais projekts "Rakstu cikls "Dienas tēma"" paredz 2 reizes nedēļā sagatavot un reģionālajā laikrakstā "Kurzemes Vārds" publicēt pētnieciski analītiskus materiālus par Liepājas reģionam aktuālām un sabiedriski nozīmīgām tēmām, kas būtiski ietekmē sabiedrību un ir aktuālas projekta ieviešanas laikā. Publikācijās paredzēts skart pašvaldību darbu no visdažādākajiem aspektiem, politiskās norises valstī un reģionā, ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmas, valsts pārvaldes jautājumus, kas attiecināmi uz reģiona iedzīvotājiem, vides un infrastruktūras uzlabošanas jautājumus, veselības aprūpes pieejamību, tāpat kultūras, sporta un reliģijas jautājumus, reģionālās attīstības tēmu, izglītības un sociālo lietu problēmas, organizētās noziedzības, sabiedriskās kārtības un drošības jautājumus, valsts drošības aspektus un citus.

Esam jau līdz šim pierādījuši, ka tieši analītiskie un pētnieciskie materiāli ir viens no drukātās preses stūrakmeņiem, kas reģionu iedzīvotājiem liek ticēt reģionālo laikrakstu spēkam un ietekmei, tāpēc ar šādu projektu ceram uzlabot Liepājā un Lejaskurzemes novados dzīvojošo izpratni par visā Latvijā aktuāliem problēmjautājumiem, piedāvājot padziļinātu skaidrojumu par tēmu un pētījumu par problēmas būtību, parādot arī iespējamos risinājumus no pašu iesaistīšanās līmeņa līdz amatpersonu iesaistes un likumdošanas izmaiņu līmenim.

Projekta tiešā mērķauditorija būs "Kurzemes Vārda" lasītāji, bet pastarpināti centīsimies ar savām publikācijām ieinteresēt un uzrunāt arī citus sabiedrības locekļus, informējot par publikācijām sava medija kontos sociālajos tīklos.

Piešķirtais finansējums: 19999,98 EUR / 14 056.07 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/RMA/02/25
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES VĀRDS"