Drukāt |

Sākums > MAF Reģionālo un vietējo mediju atbalsta konkurss [..] > Vidzemes ilgtspējas formula

sif-jauns-kras


Vidzemes ilgtspējas formula

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Meklēt projektus

Projekta mērķis: Veidot sabiedriski nozīmīga satura publikācijas par reģionam svarīgiem jautājumiem, tā izdzīvošanu un attīstību ilgtermiņā, ņemot vērā globālos un lokālos izaicinājumus. Publikācijas vērstas uz Ziemeļvidzemes kopienai nozīmīgu notikumu aktualizāciju un to ietekmes padziļinātu skaidrojumu, kā arī nacionālās kultūrtelpas stiprināšanu latviešu valodā. Jāpiebilst, ka katrā publikācijā plānots ņemt vērā arī konkrētā brīža aktualitātes sakarā ar vīrusa Covid 19 izraisītajām problēmām un sekām.

Projekta uzdevumi:

1. Projekta laikā papildus tiešajiem darba pienākumiem izveidot publikāciju sēriju – jaunu laikraksta pielikumu „Vidzemes ilgtspējas formula"" uz 8 lpp. (iznāks 1x mēnesī), kopumā 32 lpp. projekta laikā.
2. Publikācijās tiks atspoguļotas jaunā apvienotā Valmieras novada un Valmieras pilsētas, kā arī Naukšēnu, Rūjienas, Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas un Mazsalacas aktualitātes, problēmas, to risinājumi un ietekme uz iedzīvotājiem.
3. Nodrošināta publikāciju pieejamība interneta vidē, lai radītu iespēju ar tām iepazīties maksimāli plašākam cilvēku lokam – laikraksta portālā un novadu portālos.
4. Atgriezeniskās saites monitorings un vietējās sabiedrības iesaiste projekta satura veidošanā.
5. Novadu un pilsētas pārstāvju anketēšana - projekta aktivitāšu izvērtēšana un aktīvāko un vērtīgāko komentētāju izvēlēšanās.

Projekta īstenotājs: SIA «IMANTA info», kas izdod laikrakstu Ziemeļvidzemē «Liesma».

Projekts termiņš: no 2020. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. Decembrim

Mērķa auditorija: Laikraksta «Liesma» kopējā tirāža ir vairāk nekā 3000 eksemplāru, taču lasītāju ir vairāk, jo avīzi izlasa vismaz viena ģimene (abonējot arī kooperējas vairākas ģimenes, radi vai kaimiņi), tostarp bērni un jaunieši; vienu vai vairākus eksemplārus abonē visas pilsētu un pagastu bibliotēkas, pašvaldības un uzņēmumi. Projekta mērķauditorija aptver iedzīvotājus visās vecuma grupās Ziemeļvidzemē un citviet, kur dzīvo mūsu lasītāji. Aptvertajā teritorijā dzīvo ap 60 tūkstošiem iedzīvotāju.

Projekta rezultāti: Sagatavotas publikācijas par reģionam svarīgiem jautājumiem, tā izdzīvošanu un attīstību ilgtermiņā, ņemot vērā globālos un lokālos izaicinājumus. Publikācijas vērstas uz Ziemeļvidzemes kopienai nozīmīgu notikumu aktualizāciju un to ietekmes padziļinātu skaidrojumu, kā arī nacionālās kultūrtelpas stiprināšanu latviešu valodā. Katrā publikācijā plānots ņemt vērā arī konkrētā brīža aktualitātes sakarā ar vīrusa Covid 19 izraisītajām problēmām un sekām.

Piešķirtais finansējums: 14007,80 EUR / 9 844.74 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/RMA/11/16
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMANTA INFO"
Īstenošanas ilgums: 01.09.2020.- 31.12.2020.
 


Drukāšanas datums: 15.06.21