Home > MAF Reģionālo un vietējo mediju atbalsta konkurss [..] > Lai dzīve droša un cilvēks aizsargāts

sif-jauns-kras


Lai dzīve droša un cilvēks aizsargāts

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Search projects

Description

Projekts Lai dzīve droša un cilvēks aizsargāts, paturot par virsmērķi konkursa 2. kategorijā noteikto, paredz analītisku un pētniecisku publikāciju sēriju par piecām būtiskām apakštēmām – cilvēka dzīves kvalitāti saistībā ar šīgada ārkārtējo stāvokli Covid-19 dēļ, dabas aizsardzības dažādiem aspektiem, valsts un informatīvās telpas aizsardzību, cilvēktiesībām un administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ietekmi.

Jūnijā un jūlijā (3 atvērumos) pētīsim, kā valstī izsludinātā ārkārtējā situācija Covid-19 dēļ ietekmējusi un ietekmēs cilvēku dzīvi novados nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma, veselības aprūpes ziņā; kā ietekmējusi un ietekmēs mazos uzņēmumus, to biznesu Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novados; kā mainījusi cilvēku paradumus, vērtības, dzīves uztveri.

Augustā (1 atvērumā) tiks pētīts, kā tiek sargāti novadu dabas liegumi, senlejas, kā top zinātnieku programmas to uzturēšanai un kopšanai.
Septembrī (2 atvērumos) vides un ūdens piesārņojums degradētajās, bijušajās industriālajās teritorijās, kādu postu nodara ugunsgrēki, īpaši mežos.

Oktobrī un novembrī (4 atvērumos) būs rakstu cikls par valsts drošību, tai skaitā informatīvo, par ārējo ietekmi uz valsts sabiedriski politiskajiem procesiem, par pieaugošo zemessardzes un jaunsardzes lomu. Rakstīsim par cilvēktiesību jautājumiem, vairāk par minoritātēm; par darba vides drošību, darba ņēmēja tiesībām u.c.).

Decembrī un janvārī (4 atvērumos) pētīsim, kā plānotā ATR ietekmēs cilvēku dzīvi, pakalpojumu pieejamību, vietējās identitātes saglabāšanu.

Information

Amount of Grant Awarded: 12828,45 EUR / 9 015.89 LVL;
Project number: 2020.LV/RMA/16/29
Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNAIS KURZEMNIEKS"
Duration of the project: 01.06.2020.- 31.01.2021.

Documents

Documents