Home > MAF Reģionālo un vietējo mediju atbalsta konkurss [..] > Sociālā joma Latgales reģionā

sif-jauns-kras


Sociālā joma Latgales reģionā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Search projects

Latgales reģions ir viens no mazāk apdzīvotiem un ekonomiski mazāk attīstītajiem reģioniem Latvijā. Laikraksta "Latgales Laiks" projekta mērķis: sociāli atbildīgā Latgale ir reģiona sociālās drošības atbalsts, kas vērsts uz trūcīgajiem iedzīvotājiem, bezdarbniekiem un personām ar funkcionālajiem traucējumiem, sociālās izslēgtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Projekta uzdevums apvienot reģiona pašvaldību sociālo dienestu, visu sektoru sociālo pakalpojumu sniedzēju informāciju un snieg to lasītājiem, kā resursus reģiona sociālās kompetences paaugstināšanai īpaši saistībā ar COVID – 19 izplatību.

Amount of Grant Awarded: 10791,74 EUR / 7 584.48 LVL;
Project number: 2020.LV/RMA/34/31
Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES LAIKS"
Duration of the project: 01.06.2020.- 31.01.2021.