sif-jauns-kras


Pierobežas veiksmes stāsti

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Search projects

Pirms pāris gadiem, veicot laikraksta lasītāju aptauju par tēmām, kuras būtu interesantas mūsu lasītājiem, vairāk nekā puse no respondentiem uzsvēra, ka vairāk uzmanības jāpievērš esošo vietējo uzņēmēju popularizēšanai. 2018. gadā publicējām rakstu ciklu „Latgale – iespēju reģions", kurā stāstījām par uzņēmējdarbības iespējām Latgalē, par uzņēmējiem, galvenokārt par jauniešiem. Mūsu intervētie uzņēmēji atzina, ka uzņēmējdarbības uzsākšana ir izaicinājums, kas nopietni jāpārdomā; lielākajai daļai uzņēmēju atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai ir bijis svarīgs visos līmeņos – sākot no pašvaldības, līdz Eiropas Savienības fondu līmenim. Lasītāji rakstu ciklu uzņēma ar interesi un vēlējās turpinājumu un ieteica uzņēmējus, par kuriem vajadzētu pastāstīt, lai iedvesmotu tos, kuri vēl apsver uzņēmējdarbības iespējas Latgalē.

Amount of Grant Awarded: 5500,00 EUR / 3 865.42 LVL;
Project number: 2020.LV/RMA/47/32
Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LER 8"
Duration of the project: 01.06.2020.- 31.12.2020.