Home

Izsludināti divi “Mediju atbalsta fonda” konkursi 646 886 EUR vērtībā

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

MAF logo

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis pieteikšanos divos no trim organizētajiem Mediju atbalsta fonda konkursiem. No Kultūras ministrijas budžeta piešķirtajiem līdzekļiem programmā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmai" pieejams finansējums 536 886 EUR apmērā, bet programmā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" – 110 000 EUR.

Konkursā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" projektus iespējams iesniegt divās kategorijās – "Sabiedriski nozīmīgs saturs" un "Latgales reģions". Sabiedriski nozīmīga satura veidošanai reģionālajiem un vietējējiem medijiem piešķirti 470 000 EUR, kā arī atsevišķi izdalīts finansējums Latgales mediju atbalstam 66 886 EUR apmērā ar mērķi nodrošināt reģiona iedzīvotājiem kvalitatīvu un sabiedriski nozīmīgu politikas, ekonomikas vai kultūras notikumu atainojumu un padziļinātu procesu analīzi.

Konkursā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" atbalstāmi projekti trīs kategorijās:
1. "Diasporas mediji" – sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana diasporas medijos, stiprinot ārzemēs dzīvojošo latviešu saikni ar Latviju un tās kultūru, kā arī veicinot diasporas pārstāvju interesi par iespēju atgriezties uz dzīvi Latvijā;
2. "Personas ar invaliditāti" – sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana, adaptēšana vai pieejamības veicināšana personām ar invaliditāti, veicinot šīs sociāli mazaizsargātās grupas iekļaušanu sabiedrībā un ievērojot vienlīdzīgu iespēju principu;
3. "Mediju kritika" – mediju kritikas projekti, kas nodrošina mediju un plašākas sabiedrības spēju diskutēt un analizēt mediju satura, uztveres, ietekmes, kvalitātes un atbildīguma, kā arī pārvaldības un mediju nozares attīstības un tendenču jautājumus.
Programmā 40 000 EUR novirzīti diasporas mediju atbalstam, 20 000 EUR saturam personām ar invaliditāti un 50 000 EUR – mediju kritikas žanram.

"Šogad "Mediju atbalsta fonds" ir piedzīvojis vairākas nozīmīgas pārmaiņas. Pirmkārt, sadarbībā ar nozares ekspertiem rūpīgi pārstrādāts konkursa nolikums, lai tā projektu pieteikšanu padarītu vienkāršāku un vieglāk saprotamāku. Otrkārt, nodrošināsim informatīvos semināros tiešsaistē, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas, kā arī nodrošināsim īpašu audiovizuālu pamācību, kur soli pa solim skaidrosim, kā pēc iespējas precīzāk aizpildīt projekta pieteikumu. Treškārt, lai pilnībā nodrošinātu caurspīdīgu konkursa norisi, esam paredzējuši iespēju vērtēšanas komisijas darbā piedalīties arī novērotājam no mediju nozares. Ceram, ka mediji atzinīgi novērtēs uzlabojumus konkursa norisē," skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs komisija, kura sastāv no četriem augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikācijas vai mediju programmas, vienas mediju jomas nevalstiskās organizācijas, kuras darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvja kā arī četriem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem divi ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, viens Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēts pārstāvis un viens Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.
Pērn kopumā tika atbalstīti 68 projektu pieteikumu "Mediju atbalsta fonds" ietvaros, tostarp 40 reģionālie un vietējie mediji, bet mediju satura veidošanai diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā – 9. Sabiedrības integrācijas fonds šogad kopumā plāno izsludināt trīs mediju atbalsta programmas 1 364 087 EUR vērtībā, kas ir par aptuveni 200 000 EUR vairāk nekā pērn. Papildu iepriekš minētajām programmām, konkurss medijiem, kas darbojas nacionālā mērogā, tiks izsludināts š.g. februāra sākumā un būs pieejami 717 201 EUR.

"Mediju atbalsta fonda" mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt valsts vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu. Tāpat informējam, ka drīzumā tiks izziņoti arī informatīvi semināri un audiovizuālas pamācības, kas atvieglos projektu pieteikumu aizpildi. 

____________________________________________

GROZĪTS! Programmas „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" konkursa nolikums (informācijai)

Reģionāls vai vietējs medijs (preses izdevumi, audiālie un audiovizuālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi)

  • 1 projekta pieteikums kategorijā «Sabiedriski nozīmīgs saturs»

Latgales plānošanas reģiona teritorijas mērķauditorijas reģionāls vai vietējs medijs (preses izdevumi, audiālie un audiovizuālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi)

  • 1 projekta pieteikums kategorijā «Sabiedriski nozīmīgs saturs»
  • 1 projekta pieteikums kategorijā «Latgales reģions» (ar atzīmi X B1.punktā, ka projekta pieteikums attiecināms uz konkursa nolikuma 1.7.3.minēto papildu finansējumu)

Neatkarīgie producenti (juridiskās personas), biedrības un nodibinājumi (pamata mērķa auditorija atrodas Latgales plānošanas reģiona teritorijā)

1 pieteikums kategorijā «Latgales reģions» (ar atzīmi X B1.punktā, ka projekta pieteikums attiecināms uz konkursa nolikuma 1.7.3.minēto papildu finansējumu)

1.pielikums: Projekta pieteikuma veidlapa (jāaizpilda)

2.pielikums: Projekta budžeta veidlapa (jāaizpilda)

Video pamācība - projekta pieteikuma un budžeta veidlapa

Informatīvs seminārs par konkursa norisi

Visbiežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2021.gada 24.februāra plkst. 12.00. Projektu pieteikumus var iesniegt:

!!! Projektu pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

______________________________________________

Programmas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā” konkursa nolikums (informācijai)

1.pielikums: Projekta pieteikuma veidlapa (jāaizpilda)

2.pielikums: Projekta budžeta veidlapa (jāaizpilda)

Informatīvs vebinārs par projektu pieteikumu aizpildi

Video pamācība, kā aizpildīt projektu pieteikumus

Visbiežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 17.februāris plkst. 12.00. Projektu pieteikumus var iesniegt:

!!! Projektu pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

 

 

Brīvprātīgos novērotājus aicinām pieteikties līdz 02.02.2021., iesūtot informāciju par sevi - vārdu, uzvārdu, organizāciju (ja pārstāv) un pamatojumu e-pastā ( ) ar norādi "Dalībai novērotāja statusā vērtēšanas komisijā".