Print |

Home > NVO fonds 2021 > Iedzīvotāju stiprināšana par pilsonisko līdzdalību[..]

sif-jauns-kras


Iedzīvotāju stiprināšana par pilsonisko līdzdalību Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķis ir veidot izpratni par pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanā un līdzdarbības veidiem, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību starp iedzīvotājiem un biedrībām.

Projekta aktivitātes: pētījums par nevalstisko sektoru Partnerības darbības teritorijā, sešas NVO domnīcas novados, divi pieredzes apmaiņas braucieni pie citām NVO, divi semināri par iedzīvotāju tiesībām iedzīvotāju valdēs un lauku cilvēku līdzdalības rīkiem, noslēguma pasākums.

Rezultātā tiks veicināta iedzīvotāju izpratne par līdzdalību; informētība par iedzīvotāju valdēm, kolektīvo iesniegumu, līdzdalības budžetu; izstrādāti ieteikumi jeb vadlīnijas iedzīvotāju valdēm, kas ir specifiski tieši mūsu jaunajam Aizkraukles novadam; izstrādāta informatīva info lapa, kas tiks izplatīta Partnerības teritorijā; izveidota mājaslapas sadaļa par nevalstisko sektoru.

Projekta tiešā mērķa grupa ir aktīvie Partnerības teritorijas iedzīvotāji un biedrības, kas tiks iesaistīti projekta organizētajās aktivitātēs. Netiešā mērķa grupa ir visi Partnerības teritorijas iedzīvotāji, kuri tiks ietekmēti aktīvo iedzīvotāju un biedrību darbības rezultātā.

Region: Zemgale Region
Amount of Grant Awarded: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Aizkraukles rajona partnerība"
 


Date of printing: 15.06.21