Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Es varu! - būt, ietekmēt un mainīt. II

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta ietvaros tiks rīkotas 3 dienu apmācības cilvēkiem, kuru darbība un intereses saistītas ar līdzaudžu izglītošanu: sociālie darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, sociālie pedagogi u.c. (14-16 cilv.), iedziļinoties HIV jautājumos (profilakse, riski, stigma, interešu aizstāvība, atbildība), izmantojot asociatīvās kārtis “Dialogs par HIV”, kā arī gūstot ieskatu publiskās uzstāšanās pamatprincipos.

Mācību laikā dalībnieki darbosies arī pie jaunu rīku (darba lapu, pārbaudes lapu, info grafiku vai citu) konceptu idejām, kuru pēcāk varēs integrēt nodarbībās apgūto zināšanu nostiprināšanai un/vai pārbaudei.

Apmācībām noslēdzoties, izglītotāji pāros strādās pie savu nodarbību satura izstrādes, apzinot  vietas, kur tās tiks novadītas (jauniešu centri, mācību iestādes, darba vietas,  nvo utt.).

Papildus tiks rīkotas divas kopējas tikšanās. Pirmā attālināti, kurā plānots pārrunāt jautājumus, kas radušies pēc apmācībām, kā arī grupās izstrādāt nelielu informatīvu ziņu saistībā ar HIV profilaksi un atbildību, kura tiks nopublicēta biedrības sociālajos medijos.

Otra tikšanās plānota klātienē, lai atrādītu sagatavoto nodarbību plānu un saņemtu atgriezenisko saiti.

Projekta izskaņā tiks rīkots noslēguma pasākums, uz kuru tiks aicināti projektā iesaistītie un sadarbības partneri, lai iepazīstinātu ar projekta laikā paveikto, pārrunātu iespaidus un gūto pieredzi, kā arī veidotu iestrādes tālākam darbam sabiedrības izglītošanā.

Регионы: Visa Latvija
предоставил финансирование: 6990,00 EUR / 4 912.60 LVL;
Исполнитель проекта: Biedrība ""DIA+LOGS" , atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS"