Home > NVO fonds 2021 > Līdzdarbojamies – Kopā ar MUMS!

sif-jauns-kras


Līdzdarbojamies – Kopā ar MUMS!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2019

Search projects

Projekts “Līdzdarbojamies – Kopā ar MUMS!” mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt jauniešu un lēmuma pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju)  savstarpējo dialogu.

Projekta galvenās aktivitātes būs:

  • Diskusija “Līdzdalības nozīme un loma” jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem ar mērķi veicināt izpratni par to, kas ir līdzdalība, tās būtību un veidiem, kā arī līdzdalības iespējām vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī. Komunikācijas iespējas un formas ar lēmuma pieņēmējiem;
  • “Iniciatīvu darbnīca” -  “Iniciatīva no idejas līdz projektam” un “Komanda un tās spēks”;
  • jauniešu iniciatīvu projektu īstenošana vietējā pašvaldībā;
  • noslēguma pasākums – diskusija par projekta gaitā gūto iespaidu, atziņām, rezultātiem.

Projekta mērķauditorija ir Krustpils un Jēkabpils novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, īpaši jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām,  politiķi, NVO pārstāvji, pašvaldību institūciju darbinieki, jauniešu līderi utt.

 Projektā “Līdzdarbojamies – Kopā ar MUMS!” visas aktivitātes būs vērstas jauniešu līdzdalības uz strukturētā dialoga starp jauniešiem un jaunatnes politikas veidotājiem veicināšanu. Projekta aktivitātes tiks īstenotas Krustpils un Jēkabpils novados.

Region: Vidzeme Region
Amount of Grant Awarded: 6990,00 EUR / 4 912.60 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Silta sirds"