Print |

Home > NVO fonds 2021 > Iekļaut un iekļauties

sif-jauns-kras


Iekļaut un iekļauties

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Mērķa grupa: personas ar dažādām funkcionālām iespējām, viņu ģimenes locekļi, NVO pārstāvji, pedagogi, atbalsta dienesti, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji.

Galvenās aktivitātes: vasaras nometne 5 dienu garumā, lai visas ieinteresētās personas diskutētu un veidotu vienotu pieeju dažādu personu grupu iesaistīšanai sabiedrības dzīves aktualitātēs. Katru dienu ar dalībniekiem strādās pieredzējuši savas jomas profesionāļi, kuriem ir pieredze arī darbā ar personām ar dažāda veida traucējumiem.

Plānotie rezultāti:

  1. osabiedrībā veidota objektīva izpratne par bērniem un pieaugušajiem ar speciālām vajadzībām – dažādām veselības problēmām, slimībām, to izpausmēm;
  2. oinformēti un apmācīti dalībnieki, kā konstruktīvi veidot dialogu ar šiem cilvēkiem un viņu ģimenēm, kā sniegt atbalstu;

apgūti dažādi veidi, kā preventīvi strādāt ar tuvākajiem tieši iesaistītajiem cilvēkiem, novērst ģimeņu un atbalsta personu izdegšanu, atrast iekšējos resursus.

Region: Vidzeme Region
Amount of Grant Awarded: 4999,40 EUR / 3 513.60 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Kopā varam!"
 


Date of printing: 12.06.21