Sākums > Informatīvie materiāli > programmu izvērtējumi

Programmu izvērtējumi

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.2014.gada perioda programma "NVO fonds"
Eiropas Sociālais fonds 2007-2013

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.1. „Labāka regulējuma politika" un 1.5.2. „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" izvērtējums 2007.-2013.gada plānošanas periodā