Drukāt |

Sākums > Informatīvie materiāli > programmu izvērtējumi

Programmu izvērtējumi

"Latvijas valsts budžeta finansēto Ģimeņu atbalsta programmu 2020. gada izvērtējums"
Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" izvērtējums 2020.gads
Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" izvērtējums 2020
docxLatvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" izvērtējums 2020.gads
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.2014.gada perioda programma "NVO fonds"

pdfEEZ finanšu instrumenta 2009.2014.gada perioda programmas "NVO fonds" izvērtējums

pdfEEZ finanšu instrumenta programmas 2009.-2014. gada noslēguma pārskats

Eiropas Sociālais fonds 2007-2013

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.1. „Labāka regulējuma politika" un 1.5.2. „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" izvērtējums 2007.-2013.gada plānošanas periodā

Latvijas-Šveices sadarbības programma
EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Valsts budžeta programmas 2002-2014
PHARE 2002-2005
ES Pārejas programma 2006-2007

 

 


Drukāšanas datums: 13.05.21