Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Bērnu un senioru brīvais laiks kustībā

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Anotācija

Viens no samērā populāriem brīvā laika pavadīšanas veidiem ir orientēšanās. Biedrība “OK “Arona”” sadarbībā ar desmit skolām no trim novadiem īsteno Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektuar mērķi radīt iespēju brīvajā laikā nodarboties ar sportiskām aktivitātēm brīvā dabā netālu no dzīvesvietas bērniem, jauniešiem un senioriem no Madonas, Cesvaines un Ērgļu novadu pašvaldībām. Projekts tiek īstenots ar Šveices Konfederācijas un Latvijas valsts atbalstu.


Apraksts

Projekta mērķis ir apmācīt Madonas ,Cesvaines un Ērgļu novadu pašvaldībās bērniem, jauniešiem un senioriem orientēšanās pamatus un radīt iespēju brīvajā laikā nodarboties ar sportiskām aktivitātēm brīvā dabā netālu no dzīvesvietas .
Veidot OK Arona un vietējo pašvaldību sadarbību bērnu, jaunatnes  un senioru brīvā laika jautājumu risināšanā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā.
Stiprināt OK Arona darbības kapacitāti, radot iespējas sniegt biedrības pakalpojumus plašākam iedzīvotāju lokam 3 novados.
Mērķa grupa: Projektā tiks iesaistīti 450 bērni , kuriem nav iespēju izbraukāt uz nodarbībām un orientēšanās pasākumiem no dzīvesvietas attālākās vietās, kā arī bērni, kuri nevēlas intensīvi nodarboties ar  lielo sportu , bet labprāt iesaistās fiziskās aktivitātēs savam priekam .Starp tiem būs 360 bērni un jaunieši, kuri dzīvo attālu no Rīgas,80 maznodrošināto ģimeņu pārstāvji, 10 bez vecāku gādības palikušie bērni. Projektā piedalīsies 20 seniori, kuri labprāt veido paaudžu sadarbību.
Apakšprojekta īstenošanas vieta būs 8 pagasti Madonas novadā (Aronas, Bērzaunes , Barkavas, Kalsnavas, Liezēres , Ļaudonas, Mārcienas, Vestienas) , Ērgļu un Cesvaines novadi.
Galvenās aktivitātes: Projekta laikā tiks sagatavotas 10 skolu orientēšanās kartes.
470 projektā iesaistītie apgūs apmācību programmu “Orientēšanās ABC”, noslēgumā daļa apmācīto piedalīsies2 dienu sporta un atpūtas nometnē , piedaloties projekta noslēguma sacensībās.
Plānotie rezultāti: Projekta rezultātā tiks izveidotas 10 jaunas orientēšanās kartes ,kuras varēs izmantot skolas ,gan vietējo pagasta pasākumu, gan visa Latvijas iedzīvotāju atpūtas un sporta pasākumu organizēšanā. Pagastos tiks radīta vide, kur iedzīvotājiem pavadīt brīvo laiku pie dabas aktīvā atpūtā.
450 bērni un jaunieši un 20 seniori būs ieguvuši prasmes orientēties apvidū, izveidojuši jaunu ieradumu – pavadīt atpūtas laiku aktīvi, darbojoties brīvā dabā. Iegūtās prasmes noderēs arī turpmākajā dzīvē, lai spētu orientēties gan dabā , gan pilsētā. Bērni iemācīsies  rīkoties patstāvīgi ,pieņemt lēmumus par savu rīcību,  gūt pārliecību par savām spējām .
10 skolu 1578 skolēniem sporta stundās un brīvā laika pasākumos būs iespēja izmantot izveidoto orientēšanās karti.Projekta rezultāti:

• Izveidotas 10 skolu teritoriju orientēšanās kartes un vienas nometnes - Vestienas pagasta „Kadiķi" teritorijas precizētā karte, kuras varēs izmantot gan skolas un vietējo pagastu pasākumu, gan arī visa novada iedzīvotāju atpūtas un sporta pasākumu organizēšanā;
• "Orientēšanās ABC" apmācībās piedalījās 456 bērni un jaunieši, un 20 seniori, kā arī deviņi lektori un 30 skolotāji:

  •  apmācības ietvēra divu dienu semināru lektoriem, kurā tika pārrunāti visi svarīgākie jautājumi saistībā ar apmācību organizēšanu un vadīšanu;
  •  skolotāji piedalījās septiņu stundu seminārā, kurā guva zināšanas par orientēšanās pamatu izmantošanu interešu izglītības pasākumos un par dažādiem vingrinājumiem ar sagatavotajām kartēm mācību stundās un ārpusstundu pasākumos;
  •  ar skolas mācībspēku, pašvaldības un vietējo jauniešu centra atbalstu tika izveidotas 10 apmācāmo grupas ar orientēšanās apmācībām divas reizes nedēļā, kuras sākotnēji notika iekštelpās (teorētiskas), bet vasaras sezonā – brīvā dabā (praktiskās). Dalībnieki ieguva prasmes orientēties apvidū un stiprināja paaudžu sadarbību;

• Noorganizēta divu dienu sporta un atpūtas nometne 10 apmācāmajām grupām, kurā piedalījās 160 dalībnieki. Pasākuma ietvaros notika dažādas sportiskas aktivitātes (stafetes sacensības, nakts sacensības, individuālās sacensības), apmācības par ārstniecības augiem un kopīgi vakara pasākumi pie ugunskura ar dalīšanos ar personīgajiem iespaidiem un pieredzi;
• 115 dalībnieki piedalījās pasākuma noslēguma sacensībās, kur guva daudz pozitīvu emociju mērojoties spēkiem orientēšanās sportā ar dažāda vecuma un sagatavotības līmeņa dalībniekiem;
• Iegādāti 80 kompasi, 100 kabatas lukturīši un 50 kompostieri, kuri tiks izmantoti turpmāk organizētajās aktivitātēs bērniem un jauniešiem.

Detalizēta informācija

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši,Seniori
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais finansējums: 20600.35 LVL / 29 311.66 EUR
Izlietotais finansējums: 20 687,54 LVL LVL / 29 435.72 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-103
Projekta īstenotājs: biedrība "OK Arona"
Sadarbības partneris: Cesvaines novada dome; Ērgļu novada pašvaldība; Mārciema pamatskola; Barkavas pamatskola; Ļaudonas vidusskola; Bērzaunes pamatskola; Kusas pamatskola; Liezēres pamatskola; Kalsnavas pamatskola; Vestienas pamatskola
Uzsākšanas datums: 07.02.2011.
Pabeigšanas datums: 31.08.2011.
Īstenošanas vieta: Madonas(Aronas, Bērzaunes, Kalsnavas, Barkavas, Ļaudonas, Liezēres, Mārcienas, Vestienas pagasti), Ērgļu un Cesvaines novadi
Juridiskā adrese: Bērzu iela 7, Madonas novads, Madona, LV-4801
Telefons: 26532979
E-pasts:
WWW adrese: http://www.okarona.lv

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli