Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Tici sev, Latvija!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Projekta „TICI SEV, LATVIJA”  mērķis ir 18 mēnešu laikā uzlabot dzīves kvalitāti 500 bērniem un jauniešiem, kas pakļauti dažādiem sociālās atstumtības un nabadzības riskiem dažādās Latvijas pilsētās un reģionos, paaugstinot šo bērnu un jauniešu motivāciju un iespējas jēgpilni pavadīt brīvo laiku neformālā, interesantā un drošā vidē, kurā iespējams gūt prasmes, pieredzi un zināšanas, kas būs aktuālas visu turpmāko dzīvi.

  • Projekta mērķgrupa ir bērni un jaunieši, kas pakļauti dažādiem sociālās atstumtības un nabadzības riskiem, vecumā no 12 16 gadiem - gan Rīgā, gan citos Latvijas reģionos (Daugavpils, Jēkabpils, Ventspils)

Projekta galvenās aktivitātes būs:

  • Apmācība par darbu ar mērķgrupu
  • 4 tematiskie pasākumi pilsētu skeitparkos
  • 10 „Tici sev!” komandas izbraukumi
  • Radošo prasmju laboratorijas
  • Seminārs mērķgrupas jauniešiem „Tici sev!”
  • Grāmatas „Tici sev!” izdošana
  • Projekta noslēguma konference

Projekta rezultātā tiks uzlabota dzīves kvalitāte 500 bērniem un jauniešiem, kas pakļauti dažādiem sociālās atstumtības un nabadzības riskiem, kā arī paaugstināta šo bērnu un jauniešu motivācija, un radītas iespējas jēgpilni pavadīt brīvo laiku neformālā, interesantā un drošā vidē, kurā iespējams gūt prasmes, pieredzi un zināšanas, kas būs aktuālas visu turpmāko dzīvi.Projekta rezultāti:

• Apmācībās par darbu ar mērķa grupu un dažādu sporta un radošo aktivitāšu un metožu izmantošanu šajā darbā piedalījās 20 dalībnieki, no kuriem septiņi bija jaunieši, kas paši pakļauti sociālās atstumtības riskam. Šo jauniešu iesaiste bija būtiska, lai projekta ieviešanas laikā mērķa grupas jauniešiem komandā būtu kāds, ar kuru runāt kā līdzīgs ar līdzīgu;
• Notikuši četri tematiskie pasākumi Daugavpils, Ventspils, Rīgas un Jēkabpils skeitparkos (kopējais dalībnieku skaits – ap 200 bērnu un jauniešu), kuru laikā jauniešiem bija iespēja izmēģināt braukt ar skrituļdēli, skatīties paraugdemonstrējumus un komunicēt ar ekstrēmo sporta veidu profesionāļiem, tādējādi noticot savām spējām iemācīties ko jaunu;
• Īstenotas septiņas laboratorijas video, foto, muzikālajā, laika plānošanas prasmju un ekstrēmā jomā (kopējais dalībnieku skaits – ap 140 bērnu un jauniešu);
• Notikuši 10 vienas dienas „Tici sev!" komandas izbraukuma pasākumi uz dažādām Latvijas pilsētām (300 dalībnieki);
• Notikusi 10 dienu ,,Tici sev!" nometne 30 mērķa grupas dalībniekiem. Nometnes semināra programmas pamatā bija neformālās izglītības pieeja un metodes, kas deva bērniem un jauniešiem iespēju pašiem aktīvi līdzdarboties nometnes satura radīšanā;
• Sastādīta, izdota un izplatīta grāmata „Tici sev!" (2000 eks.), kurā 18 Latvijā zināmi varoņi atklāj savu panākumu formulu un dalās personiskajā pieredzē, kā iespējams piepildīt dzīves lielākos sapņus. Ar LNB starpniecību grāmata izplatīta visās 807 Latvijas pašvaldību bibliotēkās, kā arī dažādās NVO visā Latvijā, projekta laikā iepazītajos dienas centros, katram "Tici sev!" komandas jaunietim un 30 nometnes dalībniekiem, kā arī citiem mērķa grupas pārstāvjiem;
• Izveidota projekta mājas lapa www.ticisev.lv, kur ievietoti video sižeti par "Tici sev!" komandas izbraukumiem un radošajām laboratorijām;
• Projekta noslēgumā notikusi divu dienu konference ar mērķgrupas jauniešu, NVO, pašvaldību iestāžu pārstāvju, jauno līderu dalību (70 dalībnieki);
• Projekta rezultātā mērķa grupas bērni un jaunieši ir guvuši iespēju interesantā un aizraujošā formā saturīgi un vērtīgi pavadīt laiku neformālā un drošā vidē, projekta ietvaros piedaloties dažādās sporta un radošajās aktivitātēs. Jaunieši ir izmēģinājuši savas prasmes, uzlabojuši līdzšinējās iemaņas, kā arī guvuši jaunu pieredzi un atklājuši sevī jaunus talantus.

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions,Kurzemes reģions,Zemgales reģions,Latgales reģions
Piešķirtais finansējums: 75669.25 LVL / 107 667.64 EUR
Izlietotais finansējums: 75 371,23 LVL LVL / 107 243.60 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mac-131
Projekta īstenotājs: biedrība "Avantis"
Sadarbības partneris: Daugavpils pilsētas dome, Ventspils pilsētas domes pašvaldības iestāde "Sporta pārvalde", biedrība "Latvian Art Directors Club", biedrība "Latvijas skeitborda federācija"
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 30.06.2012.
Īstenošanas vieta: Rīga (Grīziņkalns) un Rīgas reģions, Daugavpils pilsēta un reģions, Jēkabpils pilsēta un reģions, Ventspils pilsēta un reģions
Juridiskā adrese: Mēness iela 4, Rīga, LV-1013
Telefons: 29495959 ;29837235
E-pasts:
WWW adrese: http://www.avantis.lv
 


Drukāšanas datums: 23.01.21