esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


Moldāvu tautas kultūras mantojums - Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta mērķis ir veidot labvēlīgus sociālos, kultūras un informācijas nosacījumus Latvijas moldāvu kultūras centra “Dačija” darbības kapacitātes stiprināšanai. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts:
- organizēt etnisko ekspedīciju uz Moldovas republiku četru cilvēku sastāvā;
- organizēt dalībnieku apmācības;
- izveidot jaunu koncertprogrammu pašdarbības ansamblim “Doina”;
- veikt telpu remontu;
- iegādāties nepieciešamo aprīkojumu (video un datortehniku).

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēta "Skatuves mākslas meistarklase" biedrības biedriem - folkloras ansambļa "Doina" dalībniekiem (14 cilv, 20 st.).
- Noorganizēta etniskā ekspedīcija uz Moldovas Republiku, kas nodrošināja moldāvu tautas folkloras mantojuma filmēšanu;
- Dalība ikgadējā Moldovas tautas folkloras festivālā Kišiņevā (Moldovas Republikā) "Hramul Kišineului";
- Folkloras ansamblim "Doina" iestudēta jauna koncertprogramma "Dzimtās zemes motīvi";
- Dalība I.Kozakēvičas Latvijas nacionālo kultūru biedrību asociācijas rīkotajā ikgadējā mazākumtautību festivālā "Vienoti dažādībā - 2009";
- Izveidoti DVD diski: "Deju meistarklase" un "Moldāvu tautas kultūras mantojums" - biedrības tālākai attīstībai un darba popularizēšanai;
- Veikts telpu (18,98 m2) kosmētiskais remonts: nomainīts logs, uzstādītas jaunas durvis, nokrāsoti griesti un sienas, restaurēta parketa grīda;
- Iegādāts nepieciešamais aprīkojums - portatīvais dators, digitālā kamera, projektors, projektora ekrāns, printeris;
- Informācija par projekta aktivitātēm ievietota I.Kozakēvičas Latvijas nacionālo kultūru biedrību asociācijas mājas lapā www.lnkba.wordpress.com
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Mazākumtautības
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
Грант: 13300.60 LVL / 18 925.05 EUR
Использованный грант: 11970.54 LVL / 17 032.54 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/1-9/04
Исполнитель проекта: Latvijas Moldāvu Kultūras Centrs "Dačija"
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 31.12.2009.
Tелефон: 29323270
Факс: 67613638
www: http://www.moldova.lv
Cтатус: проект осуществлён