Начало > Источники финансирования

eea_sif_logo


Slāvu biedrības "Uzori" kapacitātes stiprināšana, sapratnei un sadarbībai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta mērķis ir stiprināt slāvu biedrības „Uzori” kapacitāti, kā arī veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību un paaudžu pārstāvjiem Līvānu novadā. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts:
- īstenot ikmēneša diskusijas un apmācības;
- organizēt dažādus informatīvos pasākumus;
- sagatavot un izdot informatīvos materiālus par slāvu biedrību “Uzori”;
- sagatavot reprezentatīvos materiālus ar biedrības logo;
- īstenot dažādus publicitātes pasākumus.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizētas vairākas apmācības: „NVO darbības nodrošināšana un attīstības pamatprincipi”, „Datorapmācības pamati", „UZORI” stratēģijas izstrāde” un „Projektu sagatavošanas un ieviešanas pamatprincipi” (katra 40 st., 20 dalībnieki);
- Noorganizētas 9 apaļā galda diskusijas/semināri par integrācijas procesiem mazākumtautību pārstāvju vidē (vidēji 20 dalībnieki);
- Noorganizēti 2 informatīvi pasākumi - Atvērto durvju diena un NVO mazākumtautību diena.
- Izstrādāti biedrības reprezentatīvie materiāli ar biedrības logo (1000 bukleti, 1200 pildspalvas);
- Uzņemti 6 jauni biedri;
- Izstrādāti dažādi iekšējie dokumenti: stratēģija, darbības plāns un aktivitāšu plāns 1 gadam u.c.;
- Izstrādāts un iesniegts projekts Nīderlandes fonda KNHM mazo grantu projektu programmā (saņemts finansējums);
- Veikti publicitātes pasākumi (7 publikācijas par projekta gaitu, pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem laikrakstos „Novadnieks”, „Latgales laiks” un „Diena”, informācija ievietota Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv.).
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Mazākumtautības
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
Грант: 22222.22 LVL / 31 619.37 EUR
Использованный грант: 19726.42 LVL / 28 068.17 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/1-13/05
Исполнитель проекта: UZORI
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
www: http://n/a
Cтатус: проект осуществлён