Начало > Источники финансирования

eea_sif_logo


Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrības "Mrija" uzplaukums

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta mērķis ir nodrošināt ukraiņu kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību Daugavpilī, sekmējot biedrības “MRIJA” darbības kapacitātes stiprināšanu, veicinot Daugavpils iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras dzīvē, un uzturot kultūretniskus sakarus starp Daugavpili un Ukrainu. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- organizēt dažādus kultūrizglītojošus pasākumus;
- iegādāties nepieciešamo inventāru, aprīkojumu un ukraiņu tautas tērpus;
- veikt Daugavpils Ukraiņu kultūrizglītības biedrības «Mrija» telpu kosmētisko remontu;
- organizēt ansambļa mēģinājumus;
- īstenot publicitātes pasākumus;
- reprezentēt biedrību Daugavpilī un Ukrainā.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Veikts telpu kosmētiskais remonts (106 m2) - nomainīta grīdas virsma un iebūvēti skapīši tautas tērpu glabāšanai;
- Iegādāts nepieciešamais aprīkojums - portatīvais dators, ofisa multifunkcionālā iekārta, grāmatvedības uzskaites programma, 2 bezvadu mikrofoni, mikroviļņu krāsns, 2 tējkannas un 4 krūžu komplekti;
- Dalība III Starptautiskajā ukraiņu kongresā un tā gala koncertā „U rodinnomu koli” Ļvovā, Ukrainā;
- Biedrības pašdarbības kolektīvs piedalījies daudzos kultūras pasākumos Latgalē;
- Noorganizēti 9 ukraiņu virtuves vakari;
- Pasūtīti un iegādāti 8 ukraiņu tautas tērpi;
- Izveidoti un izdoti 1000 bukleti par biedrības darbību;
- Biedrības telpās uzņemtas 6 delegācijas no Ukrainas, kā arī uzņemts jaunais Ukrainas konsuls Latvijā;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija par projekta aktivitātēm sniegta 16 videosižetos, 3 radioreportāžās, kā arī reģionālajos un vietējos laikrakstos un Daugavpils pašvaldības mājas lapā. Daugavpils plašsaziņas līdzekļiem sagatavotas un nosūtītas preses relīzes latviešu un krievu valodās).
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Mazākumtautības
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
Грант: 32558.98 LVL / 46 327.25 EUR
Использованный грант: 28392.29 LVL / 40 398.59 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/1-6/06
Исполнитель проекта: Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrība "Mrija"
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
www: http://n/a
Cтатус: проект осуществлён