esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


Krievu tautas svētku tradīcijas kristīgajā kultūrā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta mērķis ir nostiprināt tradicionālo tautas un kristīgo tradīciju, savstarpējo saprašanos un sadarbību starp dažādām Latvijā dzīvojošajām nacionālajām grupām, sniedzot maznodrošinātajām iedzīvotāju grupām atbalstu viņu vēlmē apmeklēt kultūras pasākumus. Lai sasniegtu mērķi projekts paredz:
- izdot informatīvo bukletu par Krievu Sabiedrības Latvijā kultūras un izglītošanas darbu sagatavošanu;
- organizēt un rīkot Ziemassvētku festivālu;
-organizēt un rīkot slāvu rakstības un kultūras svētkus.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 2 svētku festivāli - Ziemassvētku festivāls un Slāvu rakstības un kultūras svētki (kopā 393 dažādu tautību radošo kolektīvu dalībnieki, vairāk kā 1000 skatītāji);
- Izgatavoti 16 jauni tautastērpi ansamblim «Rodņik» (autentiski 18. gadsimta krievu sieviešu svētku tērpam);
- Iegādāts nepieciešamais aprīkojums - sintezators;
- Izdoti 500 bukleti, kas atspoguļo biedrības kultūras un sociālo darbību pēdējo gadu laikā.
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Mazākumtautības
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 21276.84 LVL / 30 274.22 EUR
Использованный грант: 17862.07 LVL / 25 415.44 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/2-23/08
Исполнитель проекта: Krievu Sabiedrība Latvijā
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
Tелефон: 29614618
Факс: 67204678
www: http://www.russkie.org.lv
Cтатус: проект осуществлён