Sākums > Finansējuma avoti

eea_sif_logo


V Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru festivāls

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus kultūras un informācijas nosacījumus Latvijas mazākumtautību etnisko identitāšu saglabāšanai un attīstībai. Projekta ietvaros tiks organizēts Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru dažādības festivāls – kultūras pasākumu kopums, kurā piedalīsies Latvijā dzīvojošo mazākumtautību mākslinieciskie kolektīvi, kā arī radošie kolektīvi no Latvijas mazākumtautību etniskajām dzimtenēm. Projekta aktivitātēs tiks aicināti piedalīties Rēzeknes pilsētas un rajona latviešu tautas mākslas kolektīvi, kā arī mākslinieciskie kolektīvi no Rēzeknes pilsētas sadarbības partneru pilsētām. Festivālam paredzēti plaši publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros noorganizēts V Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru festivāls Rēzeknē, kura ietvaros:
- Izveidota festivāla mājas lapa www.national-cultures.lv;
- Noorganizētas radošas meistarklases, kurās piedalījās Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru festivāla dalībnieki – ārvalstu, Latvijas, Rēzeknes mazākumtautību radošie kolektīvi;
- Noorganizēti 4 Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru festivāla dalībnieku koncerti Rēzkenes novada pagastos; ieskandināšanas koncerts, festivāla gala koncerts; ekskursija festivāla dalībniekiem (kopā festivālā piedalījušies ~290 dalībnieki no Latvijas un ārvalstīm, kā arī ~1700 skatītāji no Rēzeknes un visas Latvijas);
- Nodrošināta visas festivālas gaitas dokumentēšana fotogrāfijās - CD ar fotogrāfijām uzdāvināti festivāla dalībniekiem;
- Izdoti 1000 informatīvie bukleti un 300 T-krekli un sadzīves priekšmeti ar festivāla simboliku.
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Mazākumtautības
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 33425.36 LVL / 47 560.00 EUR
Izlietotais grants: 28094.14 LVL / 39 974.36 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/2-33/09
Projekta īstenotājs: Rēzeknes pilsētas teātris-studija "Joriks"
Sadarbības partneris: Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nams
Uzsākšanas datums: 01.12.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
WWW adrese: http://www.national-cultures.lv
Statuss: Pabeigts