esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


Sābri - Latgales latviešu un mazākumtautību kultūras dialogs

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir Latgales reģiona dažādu tautību iedzīvotāju neapzinātu kultūras vērtību atklāšana, attīstība un iekļaušana reģiona kultūras apritē, tā veicinot etnisko minoritāšu integrāciju un identitātes nezaudēšanu, kā arī latviešu izpratni par mazākumtautību kultūru bagātībām. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- sagatavot un īstenot izstādi par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem;
- organizēt projekta atklāšanas pasākumu;
- organizēt logo konkursu vidusskolēniem 7 Latgales reģiona pašvaldībās;
- sagatavot, izdot un popularizēt Latgales krievu dzejas antoloģiju;
- sagatavot un izdot sienas kalendāru 2010. gadam;
- īstenot valsts svētkiem veltītu multinacionālu programmu;
- organizēt krievu romanču vakaru;
- īstenot sešas multinacionālas koncertprogrammas Latgales reģiona pašvaldībās;
- sagatavot ceļojošo izstādi par Ludzas krievu biedrības „Nasliedije” darbību;
- īstenot dažādu tautību dziesmu festivāla maratonu;
- organizēt dažādu tautību ģimeņu radošās darbnīcas.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 7 multinacionāli koncerti Latgales reģiona pašvaldībās (~600 skatītāji);
- Noorganizēti 2 tematiski kultūras pasākumi - romanču vakars un 18.nov. (~600 skatītāji);
- Sarīkots dažādu tautību bērnu un jauniešu dziesmu festivāls (~100 skatītāji, 140 dalībnieki);
- Noorganizētas 8 dažādu tautību ģimeņu radošās darbnīcas (~60 apmeklētāji);
- Izveidotas 2 izstādes - par projektu un tā rezultātiem un otra par biedrības "Nasliedije" darbību;
- Izdota Latgales krievu, latgaliešu un latviešu dzejnieku dzejas antoloģija (krievu valodā, 1000 eks.);
- Izdots sienas kalendārs ar dažādu tautību kultūras elementiem un informāciju par mazākumtautību NVO kultūras aktivitātēm (500 eks.);
- Noorganizēts apakšprojekta logo konkurss vidusskolēniem (56 dalībnieki);
- Iegādāts nepieciešamais aprīkojums: diktofons, projektors, ekrāns, fotokamera, portatīvais dators, mūzikas centrs, 16 skatuves tērpi, 2 ģitāras, 6 statīvi, radiomikrofonu komplekts;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta: www.ludzasbiblio.lv, www.ludzaspils.lv, www.latgalesbalss.lv, www.rezekne.lv, reģionālajā laikrakstā „Ludzas Zeme” (latviešu un krievu valodā), avīzē „Čas”, laikrakstā „Panorama Rezekne”, reģionālajā laikrakstā „Vietējā Latgales Avīze” un Latgales reģionālajā TV.).
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Jaunieši,Mazākumtautības
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
Грант: 26063.08 LVL / 37 084.42 EUR
Использованный грант: 22383.68 LVL / 31 849.11 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/2-16/10
Исполнитель проекта: Ludzas krievu biedrība "Nasliedije"
Партнер: Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, Rakstnieku un publicistu starptautiskā asociācija
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
www: http://n/a
Cтатус: проект осуществлён