eea_sif_logo


Gruzīnu kultūra Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis ir iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar gruzīnu tautas kultūras mantojumu, vienlaicīgi veicinot pašu Latvijas gruzīnu interesi un lepnumu par savu etnisko izcelsmi, dzimteni un tās kultūru. Lai sasniegtu mērķi projekts paredz:
- izveidot vīriešu vokāli instrumentālo pašdarbības ansambli;
- iegādāties gruzīnu tautas tērpus un instrumentus;
- īstenot komandējumu uz Gruziju, Tbilisi;
- īstenot dažādu valstu gruzīnu un Latvijas dažādu tautību mākslinieku plenēru;
- organizēt gruzīnu kultūras dienas.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēts dažādu valstu gruzīnu un Latvijas 4 dažādu tautību mākslinieku plenērs (15 mākslinieki: 1 no Krievijas, 1 no Vācijas, 1 no Zviedrijas, 2 no Dānijas, 3 no Gruzijas un 7 no Latvijas);
- Noorganizētas Gruzīnu kultūras dienas (16 mākslinieki, 500 apmeklētāji), pasākuma publicitāte nodrošināta laikrakstā „Auseklis", kā arī caur interneta portāliem www.draugiem.lv un www.ss.lv.;
- Iegādāti 6 gruzīnu tautas mūzikas instrumenti: doli, 2 panduri, duduki, salamuri un akordeons;
- Iegādāti 8 tradicionālie gruzīnu tautas tērpi;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta biedrības mājas lapā www.georgia.lv, kā arī 13 dažādās interneta vietnēs (easyget.lv, tvnet.lv, zinas.nra.lv, kasjauns.lv, draugiem.lv u.c.), sniegta reportāža Latvijas Radio 4 programmā).
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Mazākumtautības
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 31177.53 LVL / 44 361.63 EUR
Izlietotais grants: 23522.92 LVL / 33 470.10 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/2-48/11
Projekta īstenotājs: Latvijas gruzīnu biedrība "Samšoblo"
Sadarbības partneris: Biedrība "Limbažu rajona Māklsinieku organizācija"
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
WWW adrese: http://www.georgia.lv
Statuss: Pabeigts