Печатать |

Начало > Источники финансирования

eea_sif_logo


Kultūras aktivitātes mazākumtautību nacionālās identitātes stiprināšanai Glūdas pagastā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta mērķis ir veidot labvēlīgus kultūras un informācijas nosacījumus mazākumtautību iedzīvotājiem Glūdas pagastā, sekmēt starpkultūru dialogu un saprašanos starp dažādām sabiedrības etniskajām grupām, nostiprināt slāvu kultūras biedrības nozīmi pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Lai sasniegtu mērķi projekts paredz:
- izveidot biedrības mājas lapu;
- izgatavot koncerttērpus Slāvu folkloras kopai „Slavjanočki”;
- iegādāties nepieciešamo aprīkojumu;
- plānot, sagatavot un īstenot ražas svētkus;
- īstenot tikšanos „Когда душа поёт”;
- organizēt dziesmu vākšanu un dziesmu krājuma izdošanu;
- plānot, sagatavot un īstenot Ziemassvētku, Masļeņicas un Vasarsvētku pasākumus;
- īstenot dziesmu krājuma atvēršanas pasākumu „Лейся, песня”.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti vairāki pasākumi: „Ražas svētki” (150 skatītāji0, tikšanās „Когда душа поёт” (20 apmeklētāji), Ziemassvētku pasākums (5 kolektīvi, 250 apmeklētāji), Masļeņicas pasākumi (8 kolektīvi, ~300 apmeklētāji);
- Veikta ap 70 krievu, poļu, ukraiņu, baltkrievu dziesmu apkopošana, izdoti 500 dziesmu krājuma eksemplāri un noorganizēts dziesmu krājuma atvēršanas pasākums „Лейся, песня" (20 apmeklētāji);
- Izgatavoti koncerttērpi 13 folkloras kopas dalībniecēm;
- Iegādāts nepieciešamais aprīkojums - portatīvais dators, projektors, ekrāns;
- Izveidota biedrības mājas lapa www.rodnik.lv.
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Mazākumtautības
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Zemgales reģions
Грант: 12371.17 LVL / 17 602.59 EUR
Использованный грант: 11031.69 LVL / 15 696.68 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/2-51/12
Исполнитель проекта: Slāvu kultūras biedrība "Rodņik"
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
www: http://n/a
Cтатус: проект осуществлён
 


Дата печати: 22.06.21