eea_sif_logo


Pasakainais ceļš uz integrāciju

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projectsAll project stories
Apakšprojekta mērķis ir izdot ebreju tautas pasaku grāmatu latviešu valodā, tādejādi veicinot sapratni starp dažādām tautām, novēršot aizspriedumus un stereotipus cita etnosa uztveršanā, kā arī veicinot ebreju kopienas centienus kļūt par pilnvērtīgu integrētu Latvijas pilsoniskās sabiedrības daļu. Mērķa sasniegšanai projektā paredzēts veikt pasaku atlasi, tulkošanu, grāmatas sagatavošanu, iespiešanu un izplatīšanu.

Project results: Projektā 1000 eksemplāros izdota krāšņa grāmata „Sābas ķēniņienes mīklas. Ebreju tautas pasakas”. Grāmatas nodotas lauku bibliotēkām, LNB, vairākām biedrībām un skolām. Noorganizēts grāmatas atvēršanas pasākums (50 cilvēki), kā arī biedrības pārstāvji piedalījušies grāmatu svētkos Krāslavā.
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Children,Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia
Grant awarded: 18744.54 LVL / 26 671.08 EUR
Grant spent: 14497.89 LVL / 20 628.64 EUR
Project number: 2009.LV0061/2-42/16
Project Promoter: GORAĻ
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
www: http://n/a
Status: Pabeigts