eea_sif_logo


Grāmata "Latvijas vēsture" krievu valodā

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projects
Projekta mērķi ir:
- Nodrošināt krievu plūsmas skolēnu vēstures zināšanas par Latvijas tautas un valsts veidošanos un attīstību;
- sekmēt nacionālas un valstiskas identitātes apzināšanos
- veidot demokrātiskus, lojālus, patriotiskus un valstiski atbildīgus jaunos Latvijas Republikas pilsoņus
- sekmēt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pārstāvju zināšanas par Latvijas vēsturi
- sekmēt latviešu diasporas Krievijā un NVS valstīs, it īpaši jaunākās paaudzes zināšanas par savas etniskās dzimtenes vēsturi, īpaši ņemot vērā šīs pilsoņu daļas ierobežotās valsts valodas zināšanas Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts izdot grāmatu „Latvijas vēsture” krievu valodā un dāvināt 1600 eksemplārus Latvijas skolu ar krievu valodas apmācības valodu bibliotēkām, divplūsmu – latviešu/krievu skolu bibliotēkām, Latvijas mazākumtautību biedrību bibliotēkām gan arī nogādāt latviešu biedrībās Krievijā un NVS valstīs.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izdota bezmaksas grāmata "LATVIJAS VĒSTURE" krievu valodā (1600 eks.).
- Noorganizēti grāmatas atvēršanas svētki un grāmatas prezentācija.
- Grāmatas izplatītas skolām, kurās mācības notiek krievu valodā.
- Daļa grāmatu izsūtītas latviešu diasporām NVS reģionā, Ukrainā, Izraēlā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī latviešu biedrībām Krievijā (11 latviešu biedrības Krievijas Federācijā, 1 biedrība Gruzijā, 1 biedrība Baltkrievijā, LR vēstniecība Lietuvā, Igaunijā, Izraēlā, KF, Ukrainā);
- Informācija ievietota izdevniecības mājas lapā www.jumava.lv.
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Pupils,Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Individuālais komersants
Region: Whole Latvia
Grant awarded: 33500.00 LVL / 47 666.21 EUR
Grant spent: 30000.00 LVL / 42 686.15 EUR
Project number: 2009.LV0061/2-10/18
Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jumava"
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
Phone: 29447794
Fax: 67280314
www: http://www.jumava.lv
Status: Pabeigts