esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


Liepas un Matīšu pamatskolas sadarbība etnisko kultūru izzināšanā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir veicināt Liepas un Matīšu pamatskolu mazākumtautību skolēnu sadarbību savas etniskās kultūras izzināšanā un saglabāšanā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- atlasīt projekta dalībniekus;
- organizēt skolēnu pētniecisko darbu izstrādi;
- organizēt latviešu un mazākumtautības kultūras skolēnu zinātnisko konferenci un ekskursiju;
- organizēt starpkultūru festivālu;
- sagatavot un izdot informatīvo bukletu par projekta norisi;
- veidot ilustratīvo foto un video materiālu par projekta norisi, video popularizēšana.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizētas 2 zinātniskās konferences par etnisko kultūru (179 dalībnieki), kuru ietvaros izstrādāti 78 pētnieciskie darbi, no kuriem 75 prezentēti. Kopā pētniecisko darbu izstrādē iesaistīti 78 mazākumtautību skolēni (Liepas pamatskola -52, Matīšu pamatskola - 26). Pētnieciskie darbi nodoti Liepas un Matīšu skolas bibliotēkās, darbu fragmenti publicēti mājas lapā;
- Noorganizēts 3 dienu starpkultūru festivāls (142 dalībnieki); ekskursija uz Veidenbauma muzeju, Lēdurgas dendroloģisko parku, lauku saimniecību „Krūmiņi” (44 dalībnieki);
- Izgatavots projektam veltīts buklets 600 eks., izveidota videofilma (1h 50 min.) un 2 gadagrāmatas, Liepas pamatskolas telpās atklāta ilustratīva fotoizstāde par projekta aktivitātēm;
- Veikti publicitātes pasākumi (reģionālajā un vietējā presē bijušas 12 publikācijas).
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Bērni,Jaunieši,Mazākumtautības
Правовой статус получателя: Pašvaldību izglītības iestāde
Регионы: Vidzemes reģions
Грант: 14300.26 LVL / 20 347.44 EUR
Использованный грант: 12868.94 LVL / 18 310.85 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/3-4/26
Исполнитель проекта: Liepas pamatskola
Партнер: Matīšu pamatskola
Дата начала проекта: 01.12.2009.
Дата окончания проекта: 31.05.2010.
www: http://n/a
Cтатус: проект осуществлён