eea_sif_logo


Spēja vienoties praktiskākai dzīvei

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis ir veicināt savstarpējo sapratni un cieņu Latvijas jauniešu attieksmē pret sevi un pret citām, atšķirīgas tautības sabiedrības grupām, uzlabojot ikviena sabiedrības locekļa pašsajūtu sabiedrībā un veicinot ikviena cilvēka iespējas iesaistīties sabiedrības ikdienā un attīstības īstenošanā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- organizēt pieredzes apmaiņas braucienu uz Norvēģiju;
- īstenot 2 interaktīvus, kopīgus pasākumus Liepājas speciālās internātpamatskolas un Stiklu speciālās internātpamatskolas audzēkņiem;
- noorganizēt 2 foto izstādes no pašu audzēkņu uzņemtajām fotogrāfijām;
- izdot kalendāru;
- izdot DVD ar projekta ietvaros atlasītajām fotogrāfijām un citiem projekta materiāliem.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 2 interaktīvi, kopīgi pasākumi Liepājas speciālās internātpamatskolas un Stiklu speciālās internātpamatskolas audzēkņiem (kopā 276 dalībnieki abos pasākumos);
- Noorganizētas 2 foto izstādes (ar 50 foto darbiem katrā);
- Izdots kalendārs, kas atspoguļo projekta aktivitātes (700 eks.);
- Iegādāts dažāds inventārs - 6 fotoaparāti, spēles, T-krekli;
- Noticis pieredzes apmaiņas brauciens uz Rudolf Steiner skolu Oslo, Grobun internātpamatskolu Hammeras apkaimē un Zinātniski tehnoloģisko mācībcentru "Tom Tits Experiment" Zviedrijā (3 pedagogi un 4 NVO pārstāvji);
- Izdots DVD ar visiem projekta materiāliem, fotogrāfijām un video (150 eks.);
- Projekta info materiāli, fotogrāfijas, prezentācijas ievietotas mājas lapā www.zinibsaite.lv.
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Skolēni,Mazākumtautības,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: Pašvaldību izglītības iestāde
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 30768.90 LVL / 43 780.20 EUR
Izlietotais grants: 26987.99 LVL / 38 400.45 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/3-18/28
Projekta īstenotājs: Stiklu speciālā internātpamatskola
Sadarbības partneris: Liepājas speciālā internātpamatskola, Biedrība "Zinībsaite"
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://n/a
Statuss: Pabeigts