eea_sif_logo


Spēja vienoties praktiskākai dzīvei

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projectsAll project stories
Projekta mērķis ir veicināt savstarpējo sapratni un cieņu Latvijas jauniešu attieksmē pret sevi un pret citām, atšķirīgas tautības sabiedrības grupām, uzlabojot ikviena sabiedrības locekļa pašsajūtu sabiedrībā un veicinot ikviena cilvēka iespējas iesaistīties sabiedrības ikdienā un attīstības īstenošanā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- organizēt pieredzes apmaiņas braucienu uz Norvēģiju;
- īstenot 2 interaktīvus, kopīgus pasākumus Liepājas speciālās internātpamatskolas un Stiklu speciālās internātpamatskolas audzēkņiem;
- noorganizēt 2 foto izstādes no pašu audzēkņu uzņemtajām fotogrāfijām;
- izdot kalendāru;
- izdot DVD ar projekta ietvaros atlasītajām fotogrāfijām un citiem projekta materiāliem.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 2 interaktīvi, kopīgi pasākumi Liepājas speciālās internātpamatskolas un Stiklu speciālās internātpamatskolas audzēkņiem (kopā 276 dalībnieki abos pasākumos);
- Noorganizētas 2 foto izstādes (ar 50 foto darbiem katrā);
- Izdots kalendārs, kas atspoguļo projekta aktivitātes (700 eks.);
- Iegādāts dažāds inventārs - 6 fotoaparāti, spēles, T-krekli;
- Noticis pieredzes apmaiņas brauciens uz Rudolf Steiner skolu Oslo, Grobun internātpamatskolu Hammeras apkaimē un Zinātniski tehnoloģisko mācībcentru "Tom Tits Experiment" Zviedrijā (3 pedagogi un 4 NVO pārstāvji);
- Izdots DVD ar visiem projekta materiāliem, fotogrāfijām un video (150 eks.);
- Projekta info materiāli, fotogrāfijas, prezentācijas ievietotas mājas lapā www.zinibsaite.lv.
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Pupils,Ethnic minorities,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Pašvaldību izglītības iestāde
Region: Kurzeme Region
Grant awarded: 30768.90 LVL / 43 780.20 EUR
Grant spent: 26987.99 LVL / 38 400.45 EUR
Project number: 2009.LV0061/3-18/28
Project Promoter: Stiklu speciālā internātpamatskola
Partner(s): Liepājas speciālā internātpamatskola, Biedrība "Zinībsaite"
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 31.12.2009.
www: http://n/a
Status: Pabeigts