eea-norway


4.atlase

Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)
Поиск проектов

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš "NVO kapacitātes stiprināšans programmā" noslēdzās 2009.gada 4.augustā un kopumā gan iesniedzot personīgi, gan pa pastu tika saņemti 95 projektu iesniegumi par kopējo summu 1 507 103,87 eiro, kas ir 14,3 reizes vairāk nekā pieejamais finansējums šajā konkursā.


Iesniegto projektu iesniegumu skaits pa reģioniem:

Rīgas reģions - 43 projekti,
Pierīgas reģions - 14 projekti,
Vidzemes reģions - 11 projekti,
Kurzemes reģions - 12 projekti,
Zemgales reģions - 8 projekti,
Latgales reģions - 7 projekti.

Šobrīd notiek projektu vērtēšana un rezultāti būs zināmi š.g. novembrī.

Saistošie dokumenti:  

 Metodiskie norādījumi NVO fonda grantu shēmas „NVO kapacitātes stiprināšanas programma" apakšprojekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (informācijai)
- Budžeta veidlapas aizpildīšanas piemērs (Excel)

Gatavojot iesniegumu granta saņemšanai, Sabiedrības integrācijas fonds aicina iepazīties un ņemt vērā „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmu 2008.–2012.gadam” un „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas politikas pamatnostādnes 2005. - 2014.gadam", kā arī EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu izstrādātās vadlīnijas:

Projektu iesniedzēji, kuri savā projektā vēlas iesaistīt sadarbības partnerus no Norvēģijas, informāciju par sadarbības iespējām un Norvēģijas nevalstiskajām organizācijām var meklēt internetā Norvēģijas NVO informācijas portālā NGO Norway Information Portal šajā adresē: www.ngonorway.org

Проекты: 6 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.„STREETBASKET”Ielu basketbols kā preventīvs pasākums jauniešu noziedzības līmeņa samazināšanai
2.“Aktīvi vecāki – Ropažu novadam”Biedrības "Aktīvi vecāki - Ropažu novadam" kapacitātes stiprināšana
3.„Plauksta”Biedrības "Plauksta" ilgtermiņa darbības stiprināšanas programma
4.„Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs”Radošums - jaunas idejas un risinājumi attīstībai
5.„Ūdenszīmes”Iespējas cilvēkiem, ilgtspējīga apsaimniekošana - dabai
6.Ludzas Invalīdu biedrībaLudzas Invalīdu biedrības darbības spēju paaugstināšana