Home > Sources of funding

eea-norway


„Dabas resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitātes paaugstināšana dabas parka "Daugavas loki" teritorijā”

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: Project preparation fund

Search projects
Priority: Ilgtspējīga attīstība
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Whole Latvia,Latgale Region
Amount of Grant Awarded: 17 891,16 EUR EUR / 12 573.98 LVL;
Project Promoter: Daugavpils rajona padome
Legal address: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV - 5403
Duration of the project: 5 mēneši