eea-norway


„"Starptautiska biologiskās lauksaimniecības apmācību un pētniecības centra" izveides partnerības attīstīšana un pētniecisko darbību priekšizpēte”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: Projektu sagatavošanas fonds

Meklēt projektus
Prioritāte: Ilgtspējīga attīstība
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Norvēģija,Vācija
Piešķirtais finansējums: 19 177,88 EUR EUR / 13 478.29 LVL;
Projekta īstenotājs: Biedrība "Vides biedrība Krūzes"
Juridiskā adrese: Stabu iela 16-7, Rīga, LV-1011
Īstenošanas ilgums: 4 mēneši