eea-norway


„Projekta iesnieguma "Šlokenbekas muižas attīstība - mūsdienīga pieeja kultūras mantojuma saglabāšanai" sagatavošana”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: Projektu sagatavošanas fonds

Meklēt projektus
Prioritāte: Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija,Rīgas reģions
Piešķirtais finansējums: 18 162,25 EUR EUR / 12 764.50 LVL;
Projekta īstenotājs: 10. Biedrība "Šlokenbekas muiža"
Juridiskā adrese: Stabu iela 21 -1, Rīga, LV- 1050
Īstenošanas ilgums: 4,5 mēneši