Print |

Home > information materials prepared by beneficiaries > EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009 > Project preparation fund > „Individuālā projekta "Veselības centra "[..]

eea-norway


„Individuālā projekta "Veselības centra "Ilūkste" tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana kvalitatīvas ārstniecības un profilakses nodrošināšanai" sagatavošana iesniegšanai EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētajā atklāto projektu konkursā”

Compact view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: Project preparation fund

Search projects

Description

Information

Priority: Veselība
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Whole Latvia
Amount of Grant Awarded: 20 000,00 EUR EUR / 14 056.08 LVL;
Project Promoter: Ilūkstes novada dome
Legal address: Brīvības iela 7, Ilūkste, LV - 5447
Duration of the project: 6 mēneši

Documents

Documents

 


Date of printing: 11.04.21