eea-norway


"Pilotprojekta izveide jauniešu noziedzības līmeņa mazināšanai Zemgales plānošanas reģionā"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: Projektu sagatavošanas fonds

Meklēt projektus
Prioritāte: Tieslietas
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Zemgales reģions,Jēkabpils,Jelgava
Piešķirtais finansējums: 19 889,13 EUR EUR / 13 978.16 LVL;
Projekta īstenotājs: Zemgales plānošanas reģions
Juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV - 3001
Īstenošanas ilgums: 5 mēneši