eea-norway


"Rīcības plāns Projekta "Sadarbības tīkla izveidošana alternatīvās enerģijas avotu (biodegvielas) izmantošanas jomā Baltijā" (indikatīvs darba nosaukums) sagatavošanai EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2.Individuālo projektu atklātā konkursa ietvaros"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: Projektu sagatavošanas fonds

Meklēt projektus
Prioritāte: Reģionālā attīstība un ekonomisko aktivitāšu attīstība
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zviedrija,Lietuva
Piešķirtais finansējums: 11 819,64 EUR EUR / 8 306.89 LVL;
Projekta īstenotājs: Biedrība "Tehnoloģiju attīstības forums"
Juridiskā adrese: Kr.Barona iela 32-7, Rīga, LV - 1011
Īstenošanas ilgums: 3 mēneši